Company Name

3.3.2014
Predaj bytov v bytovom dome MALAČAN

Prenájom rodinných domov vo Veľkých Levároch od 400 € / mesiac

 
 
Mapa


Obrazok - text Historia


Firma "STAVA - stavebná firma" z Veľkých Levár zahájila svoju činnosť v roku 1990. Základnou činnosťou firmy je dodávka stavieb a stavebných častí väčších celkov. Našou snahou je zabezpečiť dodávku stavieb v ich celom projektovanom rozsahu až po zabezpečenie a vydanie užívacieho povolenia. V súčastnosti firma disponuje odborným, ekonomickým a technickým vedením, ktoré umožnuje zabezpečiť komplexné dodávky stavieb od ich prípravy až po kolaudáciu vrátane zabezpečenia projektov a inžinieskej činnosti. Od realizácie menších stavieb sa firma postupne prepracovala aj k dodávkam stavieb väčšieho rozsahu. Realizované stavby boli rôzneho druhu a účelu využitia. Investormi nami realizovaných stavieb boli ako súkromné, tak aj organizácie zastupujúce štátny sektor. Firma je trvale solventná, čo je možné si overiť v našom bankovom ústave v UniBanke, a.s, zastupiteľstve Malacky na Záhoráckej ulici.Ako príklad uvádzame zoznam realizovaných stavieb s údajmi o ich dobe realizácie a investoroch.
Copyright © 2008 STAVA stavebná firma, Malacky. Všetky práva vyhradené. programmers freelance
Dizajn: www.abcomp.eu, Malacky