Company Name

3.3.2014
Predaj bytov v bytovom dome MALAČAN

Prenájom rodinných domov vo Veľkých Levároch od 400 € / mesiac

 
 
Mapa


Obrazok - text O firme


Firma zahájila činnosť v roku 1990, pričom zásada poskytovať komplexné služby zákazníkom v celom rozsahu stavebnej činnosti bola platná hneď od začiatku, stavby boli ponúkané a realizované pre zákazníkov na klúč. Vhodnou skladbou svojich výrobných pracovníkov ako aj organizáciou práce technicko-hospodárskymi pracovníkmi dosahuje firma STAVA dobré hospodárske výsledky, o čom svedčí aj to, že je trvale solventná a čo je možné si overiť u nášho bankového ústavu – UniCredit Bank, a.s., expozitúra Malacky. V súčasnej dobe dosahuje celkový počet pracovníkov firmy 40, administratívne sídlo spolu so stavebným dvorom a skladovým hospodárstvom je zriadené v areáli na Ceste mládeže 18 v Malackách. Firma má vlastné administratívne priestory, skladové priestory a hospodárstvo, disponuje v dostatočnom množstve malou stavebnou mechanizáciou, stavebnými výťahmi, nákladnými vozidlami, prenosnými stavebnými objektami pre zariadenie staveniska a ostatnými stavebnými pomôckami.

Copyright © 2008 STAVA stavebná firma, Malacky. Všetky práva vyhradené. programmers freelance
Dizajn: www.abcomp.eu, Malacky