DOMY Veľké Leváre – CENY
cenník aktuálny  k  19. 3. 2012

Dom č.1 ( objekt 01) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       99,73 m2
Plocha obytnej terasy                                                         29,0 m2
Komora „F“ - úžitková plocha                                            8,48 m2
Pozemok ( parc.č.303/24, 303/25, 303/26, 303/35 )     125,0 m2

Dom č.2 ( objekt 01) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       99,73 m2
Plocha obytnej terasy                                                         29,0 m2
Pozemok ( parc.č.303/18, 303/19, 303/20 )                    149,0 m2
 
Dom č.5 ( objekt 02) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       99,73 m2
Plocha obytnej terasy                                                         28,0 m2
Komora „G“ - úžitková plocha                                            8,48 m2
Pozemok ( parc.č.303/27, 303/28, 303/29, 303/36 )     123,0 m2

Dom č.10 ( objekt 03) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       99,73 m2
Plocha obytnej terasy                                                         29,0 m2
Pozemok ( parc.č.303/46, 303/47, 303/48 )                    119,0 m2

Dom č.13 ( objekt 04) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       99,73 m2
Plocha obytnej terasy                                                         28,0 m2
Komora „H“ - úžitková plocha                                            8,48 m2
Pozemok ( parc.č.303/55, 303/56, 303/37 )                    102,0 m2


Dom č.14 ( objekt 04) - prenajatý
Ihneď obývateľný !!!
Bytový priestor - úžitková plocha                                       99,73 m2
Plocha obytnej terasy                                                         29,0 m2
Pozemok ( parc.č.303/60, 303/61)                                   90,0 m2


Dom č.15 ( objekt 04) - prenajatý
Ihneď obývateľný !!!
Bytový priestor - úžitková plocha                                       99,73 m2
Plocha obytnej terasy                                                         29,0 m2
Pozemok ( parc.č.303/65, 303/66 )                                  91,0 m2

Dom č.16 ( objekt 04) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       99,28 m2
( bez vnútorných dverí a zárubní, bez nášlapnej vrstvy podláh vrátane schodov, bez obkladov, bez zariaďovacích predmetov, bez kuchyne )
Plocha obytnej terasy                                                         29,0 m2
Pozemok ( parc.č.303/70, 303/71 )                                  91,0 m2


Dom č.17 ( objekt 05) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       113,94 m2
( bez vnútorných dverí a zárubní, bez nášlapnej vrstvy podláh vrátane schodov, bez obkladov, bez zariaďovacích predmetov, bez kuchyne )
Plocha obytnej terasy                                                         28,0 m2
Komora „I“ - úžitková plocha                                              8,48 m2
Pozemok ( parc.č.303/57, 303/58, 303/59, 303/38 )     146,0 m2

Dom č.18 ( objekt 05) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       113,94 m2
( bez vnútorných dverí a zárubní, bez nášlapnej vrstvy podláh vrátane schodov, bez obkladov, bez zariaďovacích predmetov, bez kuchyne )
Plocha obytnej terasy                                                         29,0 m2
Pozemok ( parc.č.303/62, 303/63, 303/64 )                    136,0 m2

Dom č.19 ( objekt 05) - prenajatý
Bytový priestor - úžitková plocha                                       113,94 m2
( bez vnútorných dverí a zárubní, bez nášlapnej vrstvy podláh vrátane schodov, bez obkladov, bez zariaďovacích predmetov, bez kuchyne )
Plocha obytnej terasy                                                         29,0 m2
Pozemok ( parc.č.303/67, 303/68, 303/69 )                    135,0 m2

 


VOĽNÉ KOMORY

Komora „B“ - úžitková plocha                  7,40 m2
Pozemok ( parc č. 303/31 )                        10,0 m2
Komora                     83 403,- Sk               15 847,- Sk               99 250,- Sk
Pozemok                     6 722,50 Sk                          1 277,50 Sk                           8000,- Sk
Komora spolu :       90 125,50 Sk          17 124,50 Sk          107 250,- Sk
                                                               Cena v Eurách:        3 560,047.-

Komora „E“ - úžitková plocha                  8,48 m2
Pozemok ( parc.č. 303/34 )                        12,0 m2
Komora                     93 403,- Sk               17 747,- Sk               111 150,- Sk
Pozemok                     8 067,- Sk                 1 533,- Sk                   9 600,- Sk
Komora spolu :      101 470,- Sk                19 280,- Sk               120  750,- Sk
                                                                 Cena v Eurách:         4 008,165.-

Komora „J“ - úžitková plocha                  7,40 m2
Pozemok ( parc.č. 303/39 )                        10,0 m2
Komora                     83 403,- Sk               15 847,- Sk               99 250,- Sk
Pozemok                     6 722,50 Sk                         1 277,50 Sk    8 000,- Sk
Komora spolu :         90 125,50 Sk                        17 124,50 Sk                      107 250,- Sk
                                                                Cena v eurách:         3 560,047.-        

 


Predaj / nájom garáží !!!

predaj: 5 000 €
nájom: 40 € / mesiac

Ceny s DPH.